Uzemnenie nadrze

Úloha elektrostatického uzemnenia sa počíta so znížením rizika výbuchu horľavých látok na produkt preskoku elektrostatickej iskry. To je široko zavedený v oddelení dopravy a spracovania horľavých plynov, práškov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie môže mať mnoho podôb. Najtichšie a trochu komplikované modely sú vedené z uzemňovacej svorky aj z drôtu. Pokročilejšie a technologicky vyspelé sú vybavené štýlom ochrany uzemnenia, ktorý umožňuje dávkovanie alebo prepravu produktu, keď je uzemnenie správne pripojené.

Elektrostatické uzemnenie sa najčastejšie používa pri nakladaní alebo vykladaní železničných a cestných cisterien, nádrží, sudov, tzv. big-bagy alebo prvky procesných inštalácií.

V dôsledku plnenia alebo vyprázdňovania nádrží novým obsahom (napr. Nádrží s práškami, granulátmi, tekutinami sa môžu vyskytnúť nebezpečné elektrostatické náboje. Zdrojom ich tvorby môžu byť aj miešanie, čerpanie alebo rozprašovanie horľavých látok. Elektrické náboje vznikajú kontaktom alebo usadením jednotlivých častíc. Množstvo elektrického náboja bude obmedzené elektrostatickými vlastnosťami povrchov, ktoré sa navzájom dotýkajú. V dôsledku vášho rýchleho spojenia s uzemnením alebo nevybitým problémom sa môže generovať krátkodobý pulz, ktorý bude zrejmý z hľadiska iskry.Nedostatočná starostlivosť o iskrivý výboj môže zapáliť zmes plynov a vzduchu, čo naznačuje výbuch alebo zlý výbuch. Elektrostatické uzemnenie eliminuje riziko výbuchu v dôsledku kontrolovaného vybíjania elektrostatických nábojov.