Smernice o roamingu eu

Smernica ATEX vo svojom vlastnom právnom systéme bola zavedená 28. júla 2003. Používa sa na dátové produkty pre servis v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu. Výrobky musia spĺňať prísne požiadavky nielen na bezpečnosť, ale aj na zdravotnú starostlivosť. Smernica ATEX obsahuje postupy posudzovania zhody.

Pri poučení sa o ustanoveniach predmetného normatívneho aktu, o úrovni bezpečnosti a o poslednej otázke, celé postupy posudzovania vo veľkej miere závisia od úrovne nebezpečenstva pre životné prostredie, v ktorom daný nástroj bude fungovať.Smernica ATEX stanovuje prísne požiadavky, ktoré musí výrobok spĺňať, aby mohol byť podávaný v potenciálne výbušnom prostredí. A aké zóny to znamená? Predovšetkým tu hovoríme o uhoľných baniach, kde je veľmi dôležitá pravdepodobnosť výbuchu metánu alebo uhoľného prachu.

Smernica ATEX má podrobné rozdelenie zariadení na kvalitu. Sú tam dvaja. V počte dielov, zariadenia, ktoré začínajú v banskom podzemí av priestoroch, ktoré môžu byť ohrozené výbuchom metánu. Druhá skupina je určená pre zariadenia, ktoré sa vracajú na neobvyklých miestach, ale ktoré môžu byť ohrozené výbušnou atmosférou.

Táto smernica stanovuje základné požiadavky pre všetkých ľudí pracujúcich na zariadeniach v blízkosti nebezpečenstva výbuchu metán / uhoľný prach. V rámci harmonizovaných limitov však možno objaviť citlivejšie požiadavky.

Je potrebné mať na pamäti, že zariadenia schválené pre knihu v potenciálne výbušnom prostredí by mali byť označené značkou CE. Identifikačné číslo notifikovaného orgánu by sa malo vrátiť za značku, ktorá by mala byť zrejmá, viditeľná, pevná a čitateľná.

Notifikujúci orgán skúma celý kontrolný systém alebo jednotlivé jedlá v zariadení, aby zabezpečil dodržiavanie základných pravidiel a požiadaviek smernice. Treba tiež pripomenúť, že od 20. apríla 2016 bude súčasná smernica nahradená novými informáciami ATEX 2014/34 / EÚ.