Sadzba dane je podla clanku 19 zakona

Keď nové daňové sadzby nadobudnú účinnosť, podnikatelia musia preprogramovať registračné pokladnice. Zmena daňových sadzieb je krokom pre investorov, že musia zmeniť softvér v záznamových zariadeniach, t. J. Pokladniach. Ako a kde je dôležité sa pripraviť? Servisné registračné pokladnice sú preto v situácii, keď sa zariadenia vracajú, ale nemôžu sa predvádzať. Keď už je o zmene sadzieb darov známe, v takých časoch sa stáva preplneným.

Ak preprogramovanie pokladnice neexistuje a miestnosť vo fronte je veľmi odlišná, nemali by ste zdôrazňovať. To isté môžete urobiť aj bez pomoci odborníkov. Všetko, čo musíte urobiť, je dosiahnuť návod na použitie a postupovať podľa pokynov výrobcu krok za krokom. Nie všetky sadzby je potrebné zmeniť ručne. Posledná výnimočne nepríjemná udalosť je posledná, ak sme naprogramovali viac ako tucet materiálov na fiškálnu sumu.Zmena sadzieb DPH pre pozorovateľov by nemala byť problémom pre obchody. Ak pozostáva z niekoľkých skupín tovaru a registračné pokladnice nie sú priamo spojené s predajnými systémami, operácia sa môže vykonať rýchlo. V úspechu týchto pripojení, veľa chce od veľkosti softvéru.Ťažkosti vznikajú pri migrácii tovaru medzi jednotlivými sadzbami DPH. Existujú problémy so systémami registračných pokladníc, ktoré pracujú s lacným softvérom. Normálne programy, ktoré nemajú schopnosť filtrovať a klasifikovať materiály, nebudú užitočné na rýchle lokalizovanie, napríklad podľa výrobcu, čiarového kódu alebo akéhokoľvek nového ukazovateľa, napríklad pomenujte skupiny článkov tak, aby obsahovali novú sadzbu dane. Odporúča sa opraviť každý súbor vo vašom vlastnom programe.Nové sadzby DPH môžu niektorých daňovníkov prinútiť k spolupráci s registračnou pokladňou. Preto súvisí so stavbou ženy alebo s celkovým počtom tzv obnovuje, čo neprináša ďalšiu zmenu cien DPH.To je prípad zariadení, ktoré majú niekoľko hlásení blízkych roku 1825, pretože v takejto pokladnici sa pamäť zaplní. Je lepšie kúpiť si nové registračné pokladnice. Technologicky nová pokladňa bude silnou zárukou hladkého prechodu na tvorbu s následnými sadzbami DPH.