Registracnu pokladnu v autodielni

Fiškálny fiškálny lístok by mal tvoriť každá žena, ktorá spôsobí inú ekonomickú aktivitu, pričom ich príjem prevýšil limitnú hodnotu stanovenú ministerstvom financií. Preto je takáto osoba povinná zaregistrovať každý výrobok predaný prostredníctvom pokladnice. Tento nenápadný elektronický prístroj je v prvom rade register nákupných a daňových súm (výnos a DPH z maloobchodného predaja výrobkov. Fiškálna pokladnica je preto základom pre prekrývanie s názvom Treasury.

Aké peniaze sa rozhodnúť?Na trhu je niekoľko typov registračných pokladníc, okrem iného pokladničné pokladne, pokladne pokladní, pokladne pokladní, pokladne, systémové alebo špecializované pokladne. Každý z nich obsahuje priamy zámer a samozrejme, napríklad fondy na špeciálne účely sa nachádzajú, okrem iného, ​​v lekárňach, taxíkoch, autobusoch alebo reštauráciách.

V súčasnej činnosti chceme predovšetkým priblížiť výhody pokladničných pokladní. Začnime tým, že vysvetlíme, o čom je POS pokladnica. POS pokladne, alebo EPOS, z Electronic Point Of Sale English, čo znamená elektronický predajný systém. Zvyčajne ide o pokladne vo výbere fiškálnej tlačiarne. Často sa stáva, že je to len počítač, ktorý je prítomný: monitor, klávesnica, čítačka čiarových kódov, displej pre kupujúceho a čítačka kreditných kariet.

výhodyVýhodou pokladničných pokladní je predovšetkým to, že ich obsah a charakter pravdepodobne predstavujú akúkoľvek kombináciu potrieb daného obchodu. Ďalšou výhodou je, že iba fiškálna tlačiareň podlieha schváleniu a servis musí byť opravený. Zvyšné prvky pokladnice, ktoré žijú každý čas, ktorý si vymenil a obsluhoval prvý servis. V zozname výhod pokladničných pokladní nie je možné spomenúť, že softvér pre tento štandard pokladnice bude voľne modifikovaný a prispôsobený potrebám obchodu. Za zmienku stojí aj to, že takéto registračné pokladnice sú vybavené pevnými diskami, ktoré dokážu ušetriť a zapamätať si na dlhšiu dobu ľubovoľný počet vykonaných transakcií (znalosť daného potvrdenia je možné chrániť aj niekoľko rokov!. Na jednom konci je potrebné spomenúť, že pokladne sú tiež ľahké a výnimočne dostupné.