Pohlavne organy vtakov

Vaginálna biocenóza je diagnostický test, ktorý vyhodnotí stupeň vaginálnej čistoty, jej biológiu, flóru a náter. Biocenóza je mikróby, ktoré zaberajú ženský vaginálny epitel, čo vedie k optimálnemu fungovaniu ženských reprodukčných orgánov.

Uzemnenie mikrofonu

Elektrostatické uzemnenie je v priemysle a doprave horľavých plynov a cudzích látok, ako sú kvapaliny alebo prášky, mimoriadne dôležitým bodom. Ak sa statická elektrina viaže v blízkosti horľavých materiálov, vzniká nebezpečenstvo.

Každý