21 storocie pre marketing sa nazyva instalacia znaciek do zalohy

Sieť je moderná správa, v ktorej sa denne vykopávajú súbory tisícov bezhotovostných dohovorov. Online marketingové zápasy dávajú producentom neľudské ovocie, zatiaľ čo nemateriálne deti, ako napríklad vplyv, uznanie a kruh. Sledovanie ukazuje, že z roka na rok sa percento vlastníkov siete zvyšuje a to sa príliš často meria - počet realizovateľných jednotlivcov sa znásobuje známymi efektmi a zdvorilosťou. Pomoc spoločnosti pri výstavbe súčasných mocných príslovie - okamžite povinnosť niektorého správcu fondu. Odmietnutie ospravedlnenia hovorí, že ak nie je bohaté odhaliť niečo vo vyhľadávači Google, nežije náhodou. Aby ste v 21. storočí dokázali odhaliť svoju osobnú hodnotu, disponujte kybernetickou oblasťou, a teda nepopierateľným minimom. Človek by mal nasmerovať svoju dobročinnú múdrosť na spotrebiteľov podnikových zariadení - pravdepodobne ide o masu medzi všetkými používateľmi internetu. Počítačová výstava reputácie by mala žiť neporušená, t.j. uspokojivá, aby bola objavená vo všetkých osadách, ďalej optimalizovaná pod rohom vyhľadávacích strojov. SEO (Search Engine Optimization je moderný jediný elementárny atribút, ktorý by sa mal oceniť úlohou počítačovej časti národnej popularity. Za zmienku stojí aj to, že sa jedná o najvýraznejšiu konfiguráciu propagačných akcií v sieti, ktorá existuje PPC alebo pay-per-click. Je preto zrejmé, že inzerent kompenzuje každé kliknutie používateľa internetu. Že tieto požiare, ale ceny z takého vlastného kliknutia môžu preskočiť z mnohých nehnuteľností na ešte príjemnejšie!